Інфузійна терапія

Інфузійна терапія означає внутрішньовенне введення інфузійних розчинів для відновлення
дефіциту об'єму циркулюючої крові, корекції водно - електролітного та кислотно-основного
балансу та введення лікарських засобів, які неможливо отримати пацієнту перорально, або
можливий тільки парентеральний метод введення.

Таким чином інфузійна терапія стала необхідною частиною лікування великої крововтрати,
зневоднення, шоку. Іншим прикладом може бути антибактеріальна, противірусна та
протипухлинна хіміотерапія, коли інфузійно вводять антибактеріальні, противірусні чи
цитостатичні препарати.