Лікування болю

Адекватне лікування болю разом з анестезією має вирішальне значення для медичних
та хірургічних процедур. Для ефективного лікування болю при зменшенні споживання
опіоїдів, включаючи пов'язані з ними побічні ефекти, стратегії мультимодального
усунення болю стали важливою частиною процесу періоперативного лікування.
Регіонарні методики знеболення все більше будуть заміняти загальну анестезію та
застосування системних анальгетиків.